+38 (067) 682-64-03, -04, -05

(0362) 633-951, 634-195

Навігація
 
Пошук
Введіть слово для пошуку :
 
Кращий регіональний Партнер ABBYY Україна в 2011 році
Сертифікат ABBYY 2011
Наші партнери
Фірма 1С ABBYY Україна

Фірма «1С»

Компанія ABBYY Україна

Haglöf Sweden AB ГисИндекс

Haglöf Sweden AB

ООО «ГисИндекс»

 
 
Пошук: 
Облікові програми 1С Виробництво + послуги + бухгалтерія для 1С: Підприємство 7.7

Виробництво + послуги + бухгалтерія для 1С: Підприємство 7.7Конфігурація “Виробництво + послуги + бухгалтерія для 1С: Підприємство 7.7” - для підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво продукції, виконання робіт. Реалізовано розширений облік виробничих затрат, облік виробництва, калькуляція собівартості продукції, напівфабрикатів, списання в виробництво мат. затрат, облік браку, приходування на склад готової продукції по заданій собівартості (плановій, нормативній, фактичній, нульовій), розподіл загальновиробничих і прямих виробничих затрат. Звітність по нормативній і фактичній собівартості виготовленої продукції.

Конфігурація орієнтована на ведення оперативного й бухгалтерського обліку на підприємствах, основним видом діяльності яких є виробництво продукції, виконання робіт або надання послуг, а також торгівля покупними товарами (як супутній вид діяльності).

Дана конфігурація є доповненням до програмного продукту "1С:Підприємство 7.7 Комплексний облік" і придбається окремо.


Функціональні можливості обліку виробничої й торговельної діяльності

Конфігурація "Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України" підтримує найпоширеніші схеми виробництва продукції й методики обліку її собівартості. У ній реалізовані наступні рішення:

 • розширений облік виробничих витрат;
 • облік виробництва продукції з давальницької сировини;
 • облік позаказного й масового виробництва продукції;
 • облік виробництва продукції з довільною вкладеністю напівфабрикатів у її складі;
 • нормативний метод попередньої калькуляції собівартості виробленої продукції, напівфабрикатів (робіт, послуг);
 • можливість випуску готової продукції з одночасним списанням у виробництво матеріальних витрат, відповідно до зазначених норм;
 • можливість прибуткування на склад готової продукції за її плановою собівартістю, нормативною собівартістю, фактичною собівартістю матеріалів і нормативною собівартістю витрат або за нульовою собівартістю;
 • облік браку в складі готової продукції й облік витрат на брак;
 • автоматизація процесу розподілу загальвиробничих і прямих виробничих витрат;
 • складання фактичних калькуляцій готової продукції з автоматичним коректуванням її собівартості;
 • можливість одержання звітної інформації про нормативну й фактичну собівартість виробленої продукції.

Облік торговельної діяльності, реалізований у конфігурації, підтримує найпоширеніші операції по закупівлі, зберіганню й продажу запасів підприємства, а також пов'язані із цими операціями взаєморозрахунки з постачальниками й покупцями:

 • придбання ТМЦ у вітчизняних і іноземних постачальників;
 • облік додаткових витрат на придбання ТМЦ;
 • облік транспортно-заготівельних витрат на окремих субрахунках: нагромадження протягом місяця й розподіл між рахунками витрат наприкінці;
 • облік запасів по партіях, списання по методах FIFO, LIFO, методу "середньозваженої" ціни;
 • оформлення різних складських операцій: переоцінки, списання, оприбуткування надлишків і інвентаризації;
 • облік продажів продукції, товарів, робіт, послуг;
 • гнучкий механізм ціноутворення, що включає у себе необмежену кількість різних типів цін (оптова, роздрібна, дрібнооптова й т.д.);
 • автоматичний розрахунок цін на підставі ціни іншого типу й заданої торгівельної націнки;
 • відновлення цін у довіднику безпосередньо з первинних документів;
 • облік резервування ТМЦ;
 • облік товарних кредитів і контроль за їхнім погашенням;
 • оформлення роздрібних продажів з використанням ЕККА й іншого торговельного встаткування;
 • гнучка система відстеження взаєморозрахунків з контрагентами.

Функціональні можливості бухгалтерського й податкового обліку

Для організації бухгалтерського обліку в конфігурації реалізована методика обліку, що відповідає нормативною базою по веденню бухгалтерського обліку госпрозрахунковими підприємствами.

У рамках цієї методики запропоновані:

 • план рахунків, що відповідає Наказу N 291 Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. для використання підприємствами й організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності;
 • організація валютного обліку на ряді рахунків;
 • багатомірний аналітичний облік, що дозволяє аналізувати накопичену бухгалтерську інформацію в різних розрізах;
 • набір стандартних звітів;
 • набір регламентованих звітів.

Конфігурація "1С:Підприємство 7.7. Конфігурація "Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України" дозволяє автоматизувати наступні ділянки бухгалтерського й податкового обліку:

 • облік операцій по банку й касі;
 • облік основних засобів, у тому числі взятих і відданих в оренду;
 • облік нематеріальних активів, інших необоротних активів;
 • облік малоцінних і швидкозношуваних предметів;
 • облік валютних операцій;
 • облік розрахунків з підзвітними особами;
 • нарахування й виплата заробітної плати працівникам з погодинною й відрядною формами оплати праці;
 • можливість інтеграції з конфігурацією "Зарплата+Кадри для України";
 • облік валових доходів і валових витрат;
 • облік балансової вартості валюти;
 • облік курсових разниц;
 • облік розрахунків по ПДВ;
 • облік балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів.

Опубліковано: 07.08.2008   Переглядів: 6567
+  -  Друк 

До Вашої уваги
01.07.2011
Прайс 1С
Логотип Головна ǀ Про нас ǀ Новини ǀ Діяльність ǀ Файл-архів ǀ Карта сайта ǀ E-Mail
© 2018 ПП НТЦ "Інтел-Про"- 1С:Франчайзі
м. Рівне, вул. Набережна, 22
(0362) 633-951, 634-195 | +38 (067) 682-64-03, -05