Авторське право © WWW : Інтел-ПРО
Перепублікація матеріалів, можлива тільки за усного або письмового дозволу Адміністрації сайту!
Назва статті , Опубліковано Діяльність » UA Бюджет » Рішення для комплексної автоматизації обліку установ бюджетної сфери та органів державного управління
07.06.2018

UA-Бюджет Програмний продукт UA-БЮДЖЕТ призначений для комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організаціях, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма призначена для одержувачів, розпорядників, головних розпорядників бюджетних коштів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, силових відомств, установ культури, науки і освіти, фінансових органів, органів казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

Програму розроблено відповідно до вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України (ДКСУ) з ведення бюджетного обліку, виконання бюджету. У програмі реалізовано стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

До складу конфігурації UA – Бюджет . Комплексний облік для бюджетних установ редакції 1.1 включено новий план рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, що вступив в дію з 1 січня 2017 року згідно Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1203 від 31.12.2013 р.

Функціональні можливості

Облік фінансування - дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду у системі передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені.

Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою "UA-БЮДЖЕТ" користувачі зможуть зробити порівняння між запланованими і фактичними виконаними витратами.

На підставі врахованих у системі показників формується звіт "Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань".

Облік договорів - система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій. Користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які були придбані або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договорами можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень за кожною позицією специфікації.

Облік зобов'язань - облік бюджетних зобов'язань у системі реалізований відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України:

Формування платіжних документів - підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів постачальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.

Облік грошових коштів - дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену наказом Державного казначейства України:

Облік матеріальних цінностей - облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі. У системі передбачено контроль списання залишків запасів:

Облік послуг - облік послуг розділено на такі напрямки:

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків - дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

Підсистема дозволяє виписати акти звірки взаєморозрахунків та провести інвентаризацію заборгованості.

Облік ПДВ - для організацій-платників ПДВ "UA-БЮДЖЕТ" надає ряд можливостей з обліку ПДВ:

Стандартні бухгалтерські звіти - у системі реалізовано набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених наказом Державного казначейства України.

Користувачеві надається можливість гнучкого налаштування варіантів формування меморіальних ордерів. "UA-БЮДЖЕТ" надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та по проводках у найрізноманітніших розрізах. Серед яких оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга.

Спеціалізовані звіти - для кожної з підсистем реалізовано власний набір спеціалізованих звітних форм:

Розрахунок заробітної плати - готове рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи:

Для розрахунку та обліку заробітної плати автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

"UA-БЮДЖЕТ" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі витрат установи. Реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне відпрацювання співробітників та подальша виплата авансу.

"UA-БЮДЖЕТ" надає можливості обліку робочого часу, дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи "ковзаючі", і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого - реєструвати тільки фактичні дані обліку на підставі заповнених у підрозділах табелів:

"UA-БЮДЖЕТ" дозволяє підготувати всі уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші звіти за будь-який розрахунковий період:

Облік кадрів та аналіз кадрового складу - зберігання не тільки особистих даних співробітників установи, а й службової інформації. Реєструється і просування співробітника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки і відрядження аж до звільнення.

Трудові відносини, кадрове діловодство - веде штатний розклад установ з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність.

Розрахунок регламентованих податків - забезпечує розрахунок регламентованих законодавством податків з співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, військового збору.

Виправлення розрахункових документів минулого періоду - передбачена процедура виправлення. Помилковий документ просто виправити, нарахувавши правильні суми.

Регламентована звітність - включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подачі у державні та контролюючі органи

URL / WWW
http://intelpro.com.ua/article/a-31.html